A Ty Czego Użyjesz
Aby Się Wydostać?

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2022 r.

Warunki zawarte pomiędzy spółką "Let Me Out sp. z o.o." (dalej zwaną jako "firma", "Let Me Out"), zarejestrowaną pod numerem NIP 899-274-73-14 REGON 022263171, z siedzibą we Wrocławiu:

Let Me Out sp. z o.o.
ul. Ryszarda Wagnera 12 lok. 1
52-129 Wrocław

a odbiorcą usługi, zwanym dalej "użytkownikiem" bądź "graczem".

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny.

1.2. Osoba Rezerwująca zobowiązana jest do zapoznania się przed dokonaniem rezerwacji pokoju zagadek z treścią Regulaminu oraz do przekazania zawartych w nim informacji pozostałym osobom, z którymi będzie brała udział w grze (pozostałym uczestnikom gry).

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. REZERWACJA

2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witryny w domenie i poddomenach letmeout.pl.

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce "REZERWACJA" będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

A. wybór miasta którego dotyczyć ma rezerwacja
B. wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
C. wybór dnia i godziny rezerwacji
D. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
E. wybór sposobu płatności
F. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
G. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku "Kontynuuj"

2.3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysłane w czasie do 5 minut od otrzymania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

A. Miasto
B. Numer pokoju
C. Datę rezerwacji
D. Godziny rezerwacji
E. Link potwierdzający rezerwację

Rezerwacja która nie zostanie potwierdzona (kliknięcie w link potwierdzający rezerwację) jest automatycznie usuwana po 15 minutach.

2.4. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Graczom przysługuje zwrot opłat za grę wyłącznie wtedy jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 24h przed grą. W innym przypadku są oni zobowiązani do uiszczenia pełnej opłaty za grę.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za Rezerwację za pośrednictwem Witryny możliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji oraz za pośrednictwem systemu płatności Stripe.

3.2. Jeśli posiada się Voucher lub inny kupon uprawniający do gry np. Benefit należy zaznaczyć sposób płatności jako "VOUCHER" a w formularzu rezerwacyjny w uwagach wpisać jego kod.

3.3. Ceny wskazane na stronach Witryny www.letmeout.pl są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. VOUCHERY

4.1. Istnieje możliwość zakupu voucherów prezentowych.

4.2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy na dowolny pokój w "Let Me Out".

4.3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności Vouchera.

5. OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 12 lat.

5.2. Zakazuję się z korzystania z usług Let Me Out pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

5.3. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na 15 minut przed zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce.

5.4. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

5.5. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.

5.6. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.

5.7. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Let Me Out.

5.8. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Podane przez Gracza dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez "Let Me Out" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Gracza w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email biuro@letmeout.pl lub pisemnie na adres siedziby "Let Me Out".

6.3. Osoba, która rezerwuje Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu gracza z obsługą.

7. REZERWACJA PRZEZ LOCKME.PL

7.1. Dokonanie rezerwacji poprzez serwis LockMe (www.lockme.pl) reguluje regulamin tegoż serwisu.

7.2. Zwrot kosztów odwołanej gry zarezerwowanej poprzez LockMe możliwy jest jedynie przy odwołaniu rezerwacji nie później niż 48 godzin przed terminem gry.

Let Me Out sp. z o.o.
NIP: 899-274-73-14
REGON: 022263171
Numer KRS: 0000586695
 

Newsletter